خطا در فن ساید ال جی

خطای فن فریزر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی

خطا در فن ساید ال جی

خطا در فن ساید ال جی- قطعات ساید بای ساید – قطعات ساید بای ساید ال جی – قطعات ال جی – تعمیرات ساید بای ساید ال جی – تعمیرات یخچال و فریزر ال جی

 

خطای فن فریزر ال جی Er FF می باشد و برای بررسی و برطرف کردن خطای فن فریزر ال جی باید هوای فن فریزر، ولتاژ فن فریزر و خود فن به صورت فیزیکی چک شود. برای تست خطای فن فریزر ال جی مراحل زیر را دنبال نمایید:

 

در صورتی که هیچ گونه تخصص فنی در خصوص تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی ندارید، به هیچ وجه توصیه نمی شود اقدام به باز کردن دستگاه خود کنید چرا که ممکن است علاوه بر بیشتر کردن مشکل به خودتان نیز آسیب برسانید.

 

Er FFاقدامات لازم برای بررسی خطای فن فریزر

۱

مد تست ۱ :

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ روی ﺑﺮد اﺻﻠﻲ را یک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴد.

۲

درب ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻓﻦ ﭼﻚ ﺷﻮد.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۳  رﻓﺘﻪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرتﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ﺑﺮوﻳﺪ.

۳

فن فریزر چک شود.

فن را با دست بچرخانید. در صورتی که به سختی حرکت می کرد، فن موتور را تعویض کنید.

*رﻃﻮﺑﺖ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﮓ زدﮔﻲ داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر

۴

ولتاژ فن موتور چک شود.

مد تست ۱:

کمپرسور با ماکزیمم توان کار می کند.

دمپر باز می شود.

تمامی فن ها کار می کنند.

تعمیرات ساید بای ساید

تعمیرات یخچال و فریزر

خدمات پس از فروش ساید بای ساید و یخچال و فریزر

نصب و نگهداری ساید بای ساید و یخچال و فریزر

ایران پارت

قطعات یخچال و فریزر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X